Lý thuyết diện chẩn
Đồ hình phản chiếu

Phản chiếu toàn cơ thể trên đầu - trán chữa tốt về hệ vận động

Phản chiếu toàn cơ thể trên mặt và má chữa tốt về hệ vận động

Phản chiếu nội tạng trên mặt; chữa về nội tiết tố, nội tạng.

Phản chiếu sinh dục trên mặt; chữa hệ sinh dục.

Copyright 2009 © oso2 All Rights Reserved.