Lý thuyết thập chỉ đạo
Thập chỉ đạo

Muốn hiểu rõ cách chẩn đoán và điều trị của phương pháp bấm Thập Chỉ Đạo, phải nắm vững được hệ thống Kinh Lạc của phương pháp này.

Phương pháp Bấm Thập Chỉ Đạo có hệ thống Kinh Lạc hoàn toàn khác hẳn với hệ thống Kinh Lạc đã và đang sử dụng trong phương pháp Châm cứu.

Hệ thống Kinh Lạc của phương pháp bấm Thập chỉ đạo từ nguyên thủy không biết đã dựa trên cơ sở nào (vì bản thân bà Lịch không truyền đạt lại cho học viên biết), tuy nhiên sau này, dựa vào sự chỉ dẫn của bà Lịch và đặt biệt được sự cộng tác của một số những cơ thể nhậy cảm, hệ thống kinh lạc của phương pháp này đã và đang được chỉnh lý.

Đầu tiên, chúng tôi ghi nhận sự chỉ dẫn của bà Lịch, sau đó, dựa vào sự ‘nhậy cảm’ của những bệnh nhân trong quá trình điều trị bằng phương pháp bấm huyệt này, qua theo dõi, thống kê và kiểm tra, chúng tôi đã dần dần định hình được hệ thống kinh lạc riêng của phương pháp bấm huyệt ‘Thập chỉ đạo’ này.

Hệ thống kinh lạc mà chúng tôi giới thiệu ở đây chưa thể coi là hoàn chỉnh, tuy nhiên, bước đầu, theo nhu cầu nghiên cứu, chúng tôi tạm giới thiệu hệ thống kinh lạc này để cùng nhau nghiên cứu và đào sâu hơn.

Copyright 2009 © oso2 All Rights Reserved.